Adress & map

SkipassRosnowski Gift Sp. z o.o.
ul. Chwarznieńska 142 D
81-602 Gdynia
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr Rejestrowy: KRS 0000176132
Kapitał zakładowy: 50.000 pln
Regon: 192379542
NIP: 586-20-56-550
Skipass

SEKRETARIAT
e-mail: biuro@rosnowski-gift.pl
tel.: (+48) 58 664-77-33 wew. 32

DZIAŁ HANDLOWY
e-mail: handlowy@rosnowski-gift.pl
e-mail: office@rosnowski-gift.pl
tel.: (+48) 58 664-77-33 wew. 33

DZIAŁ GRAFICZNY
e-mail: grafik@rosnowski-gift.pl
tel.: (+48) 58 664-77-33 wew. 38

DZIAŁ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
e-mail: info@rosnowski-gift.pl
tel.: (+48) 58 664-77-33 wew. 31

CZERWONA LINIA W SPRAWACH PILNYCH
(+48) 513 09 77 33