Ogólne warunki sprzedaży

WARUNKI PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI

  1. Złożenie zamówienia pisemnie mailem oraz dostarczenie projektu w wersji wektorowej z wyszczególnieniem kolorów PANTONE. Po otrzymaniu zamówienia handlowiec w ciągu 24h potwierdzi przyjęcie zamówienia oraz prześle projekt do akceptacji.
    Uwaga:
    jeśli klient zamawia po raz pierwszy, należy przesłać dokumenty firmy, tj. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS, NIP, REGON.
  2. Odesłanie zaakceptowanego projektu wraz z podpisem.
  3. Wpłata zaliczki do zamówienia w wysokości 40% wartości brutto zamówienia.

Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty otrzymania zamówienia, daty wpływu zaliczki na nasze konto bankowe oraz od dnia zatwierdzenia projektu. Termin realizacji liczony jest od dnia, kiedy wszystkie w/w warunki są spełnione.

WARUNKI DOSTAWY

Wszystkie podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT) i nie zawierają kosztów projektów lub obróbki logo. Ilości dostarczanych towarów mogą się różnić +/- 10 %. Wszystkie podane ceny są cenami EXW Gdynia, tj. cena do odbioru z naszego magazynu w Gdyni.

TRANSPORT TOWARU

W przypadku niewskazania przez kupującego formy odbioru lub dostawy towaru, będzie on wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx na warunkach zawartych pomiędzy firmą Rosnowski Gift Sp. z o.o., a firmą kurierską, a koszty transportu będą doliczone kupującemu do faktury. Wszystkie dostawy realizowane są na koszt i ryzyko odbiorcy. W przypadku zamówienia powyżej 5.000 PLN netto dostawa towaru jest na nasz koszt – za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx.

UWAGA !!! Wysyłka towaru odbywa się zawsze na adres siedziby firmy, chyba, że Zamawiający wskaże inny adres dostawy towaru.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Do zamówienia pobierana jest zaliczka 40% wartości zamówienia brutto.

Reszta kwoty może być płacona za pobraniem kurierowi przy odbiorze towaru lub 1 dzień przed wysyłką gotowego towaru.

W przypadku udzielenia kupującemu kredytu kupieckiego (terminu płatności) i braku zapłaty w terminie, Rosnowski Gift Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia następnego zamówienia lub też realizacji następnego zamówienia ze 100% przedpłatą lub zaliczenia najbliższej wpłaty na poczet zaległości do wysokości salda zaległości.

ZNAKOWANIE

Kolory PANTONE są wykonywane z dokładnością +-5% od zamawianych. Mogą się one różnić na różnych produktach ze względu na rodzaj użytego materiału do produkcji (nie będą takie same na produkcie np. z metalu i na tkaninie). Prosimy również o zwrócenie uwagi, że kolory PANTONE należy dobierać przy naturalnym świetle dziennym lub jego odpowiedniku. Światło sztuczne, w szczególności ze świetlówek, czy żarówek energooszczędnych przekłamuje kolory.

REKLAMACJE

W przypadku, kiedy kupujący poinformował przedstawiciela firmy Rosnowski Gift Sp. z o.o. o defekcie w dostarczonym towarze niezgodnym ze specyfikacją, kupujący ma prawo do wymiany wadliwego towaru na nowy. Rosnowski Gift Sp. z o.o. zastrzega sobie 30 dniowy termin na wymianę towaru na wolny od wad. Reklamacja musi być złożona pisemnie przez kupującego lub jego przedstawiciela w terminie 7 dni od daty dostawy. Wszelkie reklamacje są przez nas rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Zgłoszenie musi być pisemne i zawierać uzasadnienie reklamacji oraz oczekiwania Klienta co do rozwiązania sprawy. Ponadto reklamowany towar musi być do nas dostarczony w całości, chyba, że wyrazimy zgodę na jego nie przesyłanie. Przesyłka reklamowego towaru odbywa się zawsze na koszt Reklamującego. W przypadku zasadności reklamacji poprawny towar wysyłamy na nasz koszt w jedno wskazane przez Reklamującego miejsce.

W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia nie uznajemy żadnych kar umownych powyżej 0,1% za każdy dzień zwłoki w wysyłce towaru, chyba, że zostanie to zawarte w odrębnej umowie (zamówienia powyżej 5.000 PLN netto).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Rosnowski Gift Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli z winy przewoźnika przesyłka opóźni się, zagubi lub dotrze uszkodzona . Ponadto Rosnowski Gift Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia wynikające z klęsk żywiołowych, trzęsień ziemi, strajków i innych nadzwyczajnych zdarzeń, na które nie ma wpływu. Rosnowski Gift Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie oraz działania osób trzecich.

ZMIANY W CENACH

Rosnowski Gift Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku jakichkolwiek zmian wniesionych do zamówienia przez kupującego po przesłaniu kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

INFORMACJE KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo tolerancji ilościowej dostarczonego towaru w ilości +/- 10% wielkości zamówienia.

Dostarczony produkt może posiadać tolerancję co do wymiaru w wysokości od 1 do 5%, zależnie od produktu.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują do wszystkich cenników, indywidualnych wycen i zapytań od dnia 1 kwietnia 2010 r.